Latest تعاون News

اقتصاد تعاونی | نقشی کلیدی در توسعه پایدار

اقتصاد تعاونی یا اقتصادی مشارکت مردمی یکی از انواع نظام‌های اقتصادی است

زمان مطالعه (دقیقه) 7

حفاظت شده: مسکن اقتصادی | 5 بخش اصلی مسکن اقتصادی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در

زمان مطالعه (دقیقه) 5

فرق تامین مالی با جذب سرمایه

تامین مالی و جذب سرمایه دو مفهوم مهم در حوزه سرمایه‌گذاری هستند

زمان مطالعه (دقیقه) 9

تامین مالی پروژه های عمرانی

تامین مالی یکی از عوامل کلیدی در پروژه‌های عمرانی است. تامین منابع

زمان مطالعه (دقیقه) 5

اصول تعاونی مسکن

تعاونی‌های مسکن، در ساخت و ساز و توزیع مسکن به مردم کمک

زمان مطالعه (دقیقه) 6

تغییرات نرخ ارز بر قیمت مسکن

به گزارش سرمایه سازان، این روز ها باتوجه به نوسانات نرخ ارز

زمان مطالعه (دقیقه) 3

کمبود هتل در ایران

به گزارش سرمایه سازان، با توجه به آمار های مرکزی در صنعت

زمان مطالعه (دقیقه) 3

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی می گوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر

زمان مطالعه (دقیقه) 4

اهداف بخش تعاون

اهداف بخش تعاون اولین ماده از  قوانین بخش تعاون طبق سیاست‌های کلی

زمان مطالعه (دقیقه) 3

تعریف تعاونی مسکن

این روز ها داشتن مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه معضلی است

زمان مطالعه (دقیقه) 9