اخبار تعاونی

Latest اخبار تعاونی News

اقتصاد تعاونی | نقشی کلیدی در توسعه پایدار

اقتصاد تعاونی یا اقتصادی مشارکت مردمی یکی از انواع نظام‌های اقتصادی است

زمان مطالعه (دقیقه) 7

اهداف بخش تعاون

اهداف بخش تعاون اولین ماده از  قوانین بخش تعاون طبق سیاست‌های کلی

زمان مطالعه (دقیقه) 3