لوگو شرکت سرمایه سازان آرمین فرتاک

سبد های سرمایه گذاری

سبدهای سرمایه گذاری سرمایه سازان

سبدهای سرمایه گذاری یا صندق های سرمایه گذاری سرمایه سازان، سبد هایی هستند که امکان سرمایه گذاری مطمئن را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در واقع سبد های سرمایه‌گذاری با پشتوانه تسهیل شرایط سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری ایجاد شده اند.

امکان سرمایه گذاری چندین پروژه توأمان با 20% تخفیف و برای سهولت جایگزینی (تعهد پرداخت با سفته) به جای چک به سرمایه گذاران. 

هیچ فهرستی یافت نشد.

مقایسه ملک ها

مقایسه