چگونه سرمایه گذاری کنیم ؟

ثبت اطلاعات تماس خود

برای شروع یک سرمایه گذاری هوشمندانه اغلب نیازمند وجود دانش سرمایه گذاری می باشد، کارشناسان سرمایه گذاری ما بهترین مشاوره را برای ایجاد یک سرمایه گذاری مولد به شما ارائه می دهند. با ثبت اطلاعات تماس خود اولین مرحله را پیش ببرید.

ثبت اطلاعات خود برای سرمایه گذاری

دریافت اطلاعات کامل پروژه سرمایه گذاری

پس از ثبت اطلاعات تماس خود، کارشناسان فروش جهت مشاوره تخصصی سرمایه گذاری با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات کامل در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های را به اطلاع شما خواهند رساند

مراجعه حضوری به همراه مدارک مورد نیاز

پس از مشاوره و دریافت اطلاعات کامل جهت پذیره نویسی  به دفتر سرمایه سازان به همراه مدارک مورد نیاز مراجعه نموده و تکمیل پرونده  شده و رسید پرداختی خود را دریافت  خواهید کرد.

برج توپاز شرکت سرمایه سازان
چطور سرمایه گذاری کنم

صدور دفترچه سرمایه گذاری

پس از تکمیل پرونده و دریافت رسید موقت و درج در سیستم ، دفترچه سرمایه گذاری (پیش سند تعاونی) شما صادر شده و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد.

سپس جهت دریافت دفترچه حضورا اقدام می کنید .

مقایسه ملک ها

مقایسه