اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 15

 • 1402/03/10

بروز رسانی قیمت ها

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1403/04/01  پذیره نویسی پروژه فورسیزن به قیمت 56 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 14

 • 1402/12/15

بروز رسانی قیمت ها

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1403/02/01  پذیره نویسی پروژه فورسیزن به قیمت 50 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 13

 • 1402/11/01

معرفی پروژه جدید

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/11/01  پذیره نویسی عرصه پروژه مسکونی سهند 1 و آیهان تعاونی سازه گستر چیتگر اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره 12

 • 1402/10/24

معرفی پروژه جدید

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/10/24  فروش تعدادی محدود امتیاز برج مسکونی نارنج 8 چیتگر اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره 11

 • 1402/10/23

معرفی پروژه جدید

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/10/23 پروژه سرمایه گذاری برج مسکونی فورسیزن پذیره نویسی می گردد.

اطلاعیه شماره 10

 • 1402/08/10

پایان همکاری با اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/08/10 تفاهم نامه عاملیت فروش شرکت سرمایه سازان آرمین فرتاک با اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران به پایان می رسد.

اطلاعیه شماره 9

 • 1402/07/18

اعطای تسهیلات بدون ضامن با کارمزد4درصد

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/07/18 تسهیلات برای سرمایه گذاری در کلیه پروژه ها به عموم مردم با شرایط ویژه اعلام می گردد. اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

اطلاعیه شماره 8

 • 1402/07/08

افزایش قیمت ارزش سهام  پروژه ها (مهر1402)

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/07/08 افزایش قیمت ارزش سهام  کلیه پروژه ها  لحاظ می گردد.

اطلاعیه شماره 7

 • 1402/06/7

جشنواره تخفیف به مناسبت هفته تعاون

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/06/07 جشنوار تخفیف در همه پروزه های اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره 6

 • 1402/05/23

سبد سرمایه گذاری آلفا

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/05/25 ارزش سبد سرمایه گذاری آلفا به 215,500,000 تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 5

 • 1402/05/23

هتل 5 ستاره ویستریا پالاس

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/05/25 ارزش سهام هتل 5 ستاره ویستریا پالاس به 48 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 4

 • 1402/05/23

هتل مرکوری کیش

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، 500 سهام هتل مرکوری کیش با قیمت جدید  60 میلیون تومان عرضه گردیده است. جهت خرید قبل از اتمام این تعداد سهام اقدام فرمایید. 02137602000

اطلاعیه شماره 3

 • 1402/01/28

سبد سرمایه گذاری

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 1 اردیبهشت ۱۴۰2 سبد سرمایه گذاری آلفا سرمایه سازان اضافه میشود. توضیحات بیشتر کلیک کنید

اطلاعیه شماره 2

 • 1402/01/26

پروژه جدید

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 1 اردیبهشت ۱۴۰2 پروژه های سرمایه گذاری هتل بین المللی ویستریا در منطقه توریسیتی شورابیل اردبیل و پروژه چند منظوره ماه لند در بندر ماهشهر اضافه خواهد شد.

اطلاعیه شماره 1

 • ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

کلیه پروژه های طرح جامع سرمایه گذرای ملکی

قابل توّجه کلیه سرمایه گذاران پروژه‌های طرح ملّی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه گذاری ملکی : اقساط سال دوّم کلیه متقاضیان می‌بایست با احتساب توّرم ۴۳ درصد (اعلام مراجع رسمی) پرداخت گردد. لذا مبنای خوش حسابی اعضاء برای واریز از قسط سیزدهم، طبق روند فوق لحاظ خواهد شد.

اطلاعیه شماره 16

 • 1402/08/09

پایان پذیره نویسی  پروژه های زیر توسط شرکت سرمایه سازان

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، 1402/08/10 پایان اعتبار عاملیت شرکت سرمایه سازان با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران.

اطلاعیه شماره 15

 • 1402/07/18

اعطای تسهیلات بدون ضامن با کارمزد4درصد

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/07/18 تسهیلات برای سرمایه گذاری در کلیه پروژه ها به عموم مردم با شرایط ویژه اعلام می گردد. اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

اطلاعیه شماره 14

 • 1402/07/08

افزایش قیمت ارزش سهام  پروژه ها (مهر1402)

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/07/08 افزایش قیمت ارزش سهام  کلیه پروژه ها  لحاظ می گردد.

اطلاعیه شماره 13

 • 1402/06/7

جشنواره تخفیف به مناسبت هفته تعاون

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/06/07 جشنوار تخفیف در همه پروزه های اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره 12

 • 1402/05/23

سبد سرمایه گذاری آلفا

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/05/25 ارزش سبد سرمایه گذاری آلفا به 215,500,000 تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 11

 • 1402/05/23

هتل 5 ستاره ویستریا پالاس

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند،از تاریخ 1402/05/25 ارزش سهام هتل 5 ستاره ویستریا پالاس به 48 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

اطلاعیه شماره 10

 • 1402/05/23

هتل مرکوری کیش

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، 500 سهام هتل مرکوری کیش با قیمت جدید  60 میلیون تومان عرضه گردیده است. جهت خرید قبل از اتمام این تعداد سهام اقدام فرمایید. 02137602000

اطلاعیه شماره 9

 • 1402/03/22

هتل مرکوری کیش

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، تا تاریخ 2 تیر۱۴۰2 پذیره نویسی جداگانه پروژه هتل مرکوری کیش میسر خواهد بود. و فقط در سبد آلفا امکان خرید میسر می باشد.

اطلاعیه شماره 8

 • 1402/01/28

سبد سرمایه گذاری

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 1 اردیبهشت ۱۴۰2 سبد سرمایه گذاری آلفا سرمایه سازان اضافه میشود. توضیحات بیشتر کلیک کنید

اطلاعیه شماره 7

 • 1402/01/26

پروژه جدید

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 1 اردیبهشت ۱۴۰2 پروژه های سرمایه گذاری هتل بین المللی ویستریا در منطقه توریسیتی شورابیل اردبیل و پروژه چند منظوره ماه لند در بندر ماهشهر اضافه خواهد شد.

اطلاعیه شماره 6

 • 1402/01/24

هتل مرکوری

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 1 اردیبهشت ۱۴۰2 تعرفه ارزش سهام هتل مرکوری جزیره کیش به 52,500,000 افزایش می‌یابد.

اطلاعیه شماره 5

 • 1401/11/30

هتل مرکوری

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ 20 اسفند ۱۴۰۱ تعرفه ارزش سهام هتل مرکوری جزیره کیش به 48,000,000 افزایش می‌یابد.

اطلاعیه شماره 4

 • 1401/11/15

هتل مرکوری

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران و متقاضیان گرامی می‌رساند، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ تعرفه ارزش سهام هتل مرکوری جزیره کیش افزایش می‌یابد.

اطلاعیه شماره 3

 • 1401/10/15

هتل مرکوری

به اطلاع میرساند، افزایش قیمت پروژه سرمایه گذاری هتل ۵ ستاره مرکوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ به مبلــغ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان تغییر خواهد کرد.

اطلاعیه شماره 2

 • ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

هتل مرکوری

متعاقب مصّوبه هیأت مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن ستایش مسکن ایرانیان ( سما ) و پیرو بند ۱-۶ از مادّه ۶ قرارداد واگذاری سهام پروژه هتل مرکوری کیش و نامه شماره ۱۲۲/۱۰۹۹۹۵ موّرخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرّر گردید پس از تکمیل، بهره برداری و تسویه حساب دیون و تعّهدات سرمایه گذاری، قدرالسّهم هریک از ایشان نسبت به عرصه و اعیان پروژه، مستقیماً طی سند رسمی به ایشان انتقال یافته و مالکیت در قالب اشخاص حقیقی سرمایه ­گذار مستقر گردد. لذا مراتب به شرح فوق اصلاح و اعلام می­گردد.

اطلاعیه شماره 1

 • ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

کلیه پروژه های طرح جامع سرمایه گذرای ملکی

قابل توّجه کلیه سرمایه گذاران پروژه‌های طرح ملّی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه گذاری ملکی : اقساط سال دوّم کلیه متقاضیان می‌بایست با احتساب توّرم ۴۳ درصد (اعلام مراجع رسمی) پرداخت گردد. لذا مبنای خوش حسابی اعضاء برای واریز از قسط سیزدهم، طبق روند فوق لحاظ خواهد شد.

مقایسه ملک ها

مقایسه