حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از رویه‌ها می‌باشد که برای کسب اطمینان نسبت به استفاده صحیح و موثر از دارایی‌های مالی و سازمانی و عدم بکارگیری آن‌ها در جهت اهدافی مغایر با اهداف ذینفعان پیاده می‌شود. ساختار قدرتمند حاکمیت شرکتی منجر به نظارت بهتر مدیریت، شفافیت اطلاعات، و افزایش سرعت شناسایی انواع ریسک‌ها برای مطلع ساختن هیات‌مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید.

شرکت سرمایه گذاری سرمایه سازان، با آگاهی از مفاهیم حاکمیت شرکتی، اقدام به تعریف و پیاده‌سازی این ساختار نموده است، بخشی از این ساختار به صورت واحدهای اجرایی دیده شده که در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی نموده است.

كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره

كميته تخصصي حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از 1) اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، 2) سلامت گزارشگری مالی، 3) اثربخشی حسابرس داخلی، 4) استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و 5) رعایت قوانین، و الزامات می‌باشد. 

این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات‌مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه‌ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.

كميته تخصصی تبليغات و بازاريابی

هدف از تشکیل کمیته بازاریابی و تبلیغات بررسی و تدوین اهداف و برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات و بررسی موارد مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف در هر یک از بخش‌ها جهت ایجاد نقشه راه و مدیریت بهتر کانال‌های ارتباطی با مشتریان می‌باشد.
اهدافی همچون:

  • توصیف و تشریح خدمات موجود.
  • اعتمادسازی و ارتقاء سطح تعامل با مشتریان موجود و بالقوه.
  • تعامل با رسانه‌ها.
  • تدوین برندینگ گروه.
  • اطلاع‌رسانی.
  • آگاه سازی مشتریان.
  • رساندن پیام موجودیت و هویت سازمان و خدمات.
  • پیشنهاد استفاده از خدمات جدید ضمن بیان نحوه کارکرد خدمات.
  • آگاه نمودن بازار از خدمات متنوع قابل ارائه توسط شرکت.

مقایسه ملک ها

مقایسه