بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ۱۴۰۲

اتحاد استراتژیک اتحادیه‌های هم‌ساز

اتحادی استراتژیک اتحادیه تعاونی های عمرانی تهرام
مفتخریم که شما را به بازدید از غرفه‌های ما در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از روز ۱۲ تا ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در سالن ۱۸، غرفه‌های ۲۰ و ۳۰ دعوت نماییم که ضمن آشنایی با ظرفیت‌های اتحاد استراتژیک هم‌ساز میان «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران»، «اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی و خدمات ساختمانی تهران» و همچنین «اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران» پذیرای حضور پر مهرتان باشیم.
لوگو اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران
لوگو اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی و خدمات ساختمانی تهران
اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی و خدمات ساختمانی تهران
لوگو اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران
اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران

دعوتنامه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ۱۴۰۲

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران

مقایسه ملک ها

مقایسه