سبد سرمایه گذاری

سبد های سرمایه گذاری سرمایه سازان، سبد هایی هستند که امکان سرمایه گذاری مطمئن را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در واقع سبد های سرمایه‌گذاری با پشتوانه تسهیل شرایط سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری ایجاد شده اند.

امکان سرمایه گذاری چندین پروژه توأمان با 20% تخفیف و برای سهولت جایگزینی (تعهد پرداخت با سفته) به جای چک به سرمایه گذاران.

1 پروژه
مرتب سازی بر اساس:

مقایسه ملک ها

مقایسه